Sportovky

Milí rodiče malých sportovců,

ráda bych Vám  nabídla pro tento školní rok SPORTOVNÍ KROUŽEK, který bude probíhat každý čtvrtek od 16:30 – 17:15 hod.

Náplní tohoto kroužku jsou především pohybové hry , rozcvičky  a  rozehřátí celého těla v doprovodu  piana  a  ozvučných  dřívek.

Děti se naučí rozvíjet své pohybové a rozumové schopnosti. Učí se vzájemné spolupráci, sebedůvěře, sebeuvědomění  a prožívání emocí.

Poslední lekce sportovek v I. pololetí je ve čtvrtek 24. 1. 2019.

II. POLOLETÍ

Sportovky v druhém pololetí odstartujeme 7.2.2019.

Těším se, že nám v pozdějších měsících umožní počasí sportovat venku.

Ráda bych Vám poskytla údaje k platbě sportovek na druhé pololetí.

* Prosím opět na č.ú. 2026708073/0800

* Do zprávy pro příjemce prosím jméno dítěte

* 13 lekcí ( únor – květen ) 1000 Kč

Lekce, která neproběhne, bude vždy nahrazena.

Těším se na další spolupráci jak s Vámi, tak s vašimi dětmi.

Lektorka : Kateřina Javůrková