O naší školce

Mateřská škola Tišice byla otevřena v roce 1978. Do školy tehdy chodilo 70 dětí. Časem se
kapacita snižovala.
Škola byla postavena v akci Z jako dvoutřídní mateřská škola s kuchyní a jídelnou, obklopená
velkou zahradou. V roce 2011 byla přistavena ještě jedna třída v prostoru zahrady mateřské školy,
napojena na stávající budovu. Nová třída byla otevřena v lednu 2012. Přístavbou se zvýšila
kapacita z 56 na 81 dětí.
MŠ sídlí v klidné části obce Tišice, v místní části Chrást. V bezprostřední blízkosti je les, kde není
dopravní ruch. Má dobrou dostupnost vlakového spojení s okolními spádovými obcemi.
Předností mateřské školy je velká zahrada, která obklopuje celou školní budovu. Zahrada je
uzavřena a izolovaná od ruchu a zplodin frekventovaných silnic – je místem klidu, v jedné části
přiměřeně zastíněna vzrostlými stromy.