HISTORIE A SOUČASNOST NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

Mateřská škola Tišice byla otevřena v roce 1978. Do školky tehdy chodilo 70 dětí. Časem se kapacita snižovala.
Škola byla postavena v akci Z jako dvoutřídní mateřská škola s kuchyní a jídelnou, obklopená velkou zahradou. V roce 2011 byla přistavena ještě jedna třída jako součást stávající budovy a otevřena byla v lednu 2012. Přístavbou se zvýšila kapacita z 56 na 81 dětí. V roce 2015 byla zahájena výstavba další třídy v prostorách zahrady MŠ. Jde o samostatnou budovu. Tato třída byla otevřena v září 2016 a navýšila tak celkovou kapacitu z 81 na 106 dětí. Od tohoto data došlo též ke změně názvu školy. Od září 2016 nese název Mateřská škola Včelička.

V naší mateřské škole jsou čtyři třídy. Třída Motýlci, kam dochází naše nejmladší děti, třída Světlušky, do třídy Berušky a Včelky dochází děti předškolního věku.

MŠ sídlí v klidné části obce Tišice, v místní části Chrást. V bezprostřední blízkosti je les, kde není dopravní ruch. Má dobrou dostupnost vlakového spojení s okolními spádovými obcemi. Předností mateřské školy je velká zahrada, která obklopuje celou školní budovu. Zahrada je uzavřena a izolovaná od ruchu a zplodin frekventovaných silnic – je místem klidu, v jedné části přiměřeně zastíněna vzrostlými stromy. Během posledních let byla i školní zahrada revitalizována, došlo k úpravě herních ploch a obměně herních prvků.