Organizace školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 3. 9. 2018 SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍM NA HŘIŠTI

28. srpna (úterý)

od 17.30 hodin

od 18.30 hodin

Informační schůzka ve třídě Motýlci (nová budova)

rodiče stávajících dětí

rodiče nově přijatých dětí

 

28. září (pátek)

Den české státnosti – MŠ uzavřena
24. 12. – 1. 1. 2019 Vánoční prázdniny – MŠ uzavřena
 

19. dubna ( pátek)

Velký pátek – MŠ uzavřena
22. dubna (pondělí) Velikonoční pondělí – MŠ uzavřena
1. května (středa) Svátek práce – MŠ uzavřena
8. května (středa) Den vítězství – MŠ uzavřena
5. července (pátek) Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
15. července – 1. září 2019 Letní prázdniny – MŠ uzavřena