Sběr starého papíru

SOUTĚŽ TŘÍD VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

Jednodenní akce, ve které se soutěží o zajímavé ceny pro všechny děti. V tento den – ve středu 9. 1. 2019 se balíčky a krabice se sběrovým papírem budou ukládat do prázdného kontejneru. Učitelkám ve třídách doprovod dítěte pouze nahlásí hmotnost přineseného sběru. Protože věříme, že se akce zúčastní všechny děti, bereme v úvahu i rozdílný počet dětí ve třídách. Rozhodovat bude výše průměrné hmotnosti sběru na jedno dítě v každé třídě.

Pro všechny jsou připraveny krásné ceny:

  1. místo – návštěva cukrárny
  2. místo – dort (dorty)
  3. místo – dětské šampaňské
  4. místo – sladké překvapení

Výtěžek z celé akce bude věnován na nákup pomůcek pro děti. Věříme, že všichni účastníci budou soutěžit dle pravidel fair play. Sběr mohou dospělí dopravit i v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ v den akce. Na radost ze soutěžení a na pěkné ceny se těší děti spolu s učitelkami 🙂

 

Naše mateřská škola se snaží získat finanční prostředky pro svůj rozvoj i jinou cestou než jen z rozpočtu obce. Jednou z nich je sběr starého papíru, který probíhal pravidelně od května roku 2012. Téměř okamžitě se do sběrových akcí zapojili rodiče dětí a postupně přecházejí do povědomí místních občanů.

Za veliké podpory rodičů se nám podařilo upravit velkou plochu v zadní části areálu školky, která je ovšem téměř bez herních prvků. Právě finanční prostředky získané ze sběru starého papíru poputují na pořízení nových herních prvků, aby zpestřily dětem pobyt na zahradě.

Naši snahu o zlepšení prostředí pro děti podporují nejen rodiče a místní občané, ale i podnikatelé, kteří se naučili využívat sběrových dnů a likvidují odpad nabízeným způsobem. Velké podpory se nám dostalo i ze strany pana Petra Kouby, který bezplatně odvážel kontejner do sběrných surovin.

Ale největší podpory se nám dostalo ze strany obecního zastupitelstva. To od ledna 2013 rozhodlo o jiném způsobu sběru a likvidace tříděného odpadu. Malokapacitní kontejnery na starý papír, rozmístěné po obci, se z větší části nahradí dvěma nově zakoupenými velkokapacitními kontejnery, z nichž jeden je trvale umístěn v areálu mateřské školy.

Věříme, že téměř každodenní možnost odvozu starého papíru do mateřské školy přinese větší zájem veřejnosti o přivážení sběru, protože v minulosti přistavovaný kontejner jen na tři dny v měsíci nebyl pro mnohé ideálním řešením.

Tato koncepce přinese finance nejen pro školku, ale i pro obec, která doložením množství nasbíraného starého papíru získá poměrnou finanční odměnu od firmy Eko-kom. Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, pak na základě smlouvy s touto firmou pro obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů.

Kdy můžete přivážet starý papír do mateřské školy

Od ledna 2013 je v areálu Mateřské školy Tišice trvale umístěn velkokapacitní kontejner, kam mohou občané přivážet starý papír v době provozu mateřské školy, to je v pracovní dny v době od 6.30 do 16.30 hodin.

Výtěžek ze sběru starého papíru bude použit na vybavenost tříd. Děkujeme všem, kdo se rozhodnou tuto akci podpořit.

O nakládání s těmito prostředky jsou občané informováni na těchto webových stránkách.