Zájmové kroužky

II. POLOLETÍ

Všechny kroužky v II. pololetí  začínají v únoru 2019.

Nabídku zájmových kroužků a podrobné informace ke každému naleznete v podsložkách. V letošním roce budou nabízeny kroužky v odpoledních hodinách po skončení provozu MŠ, od 16:30 hodin. 

Předpokládá se, že děti přihlášené do kroužků v prvním pololetí v nich pokračují i ve druhém pololetí. Pokud chcete Vaše dítě z některého kroužku odhlásit (či naopak do jiného přihlásit), informujte se na volná místa u jednotlivých lektorek. Podrobnější informace o přihlašování či odhlašování dětí jsou uvedeny na webových stránkách konkrétního kroužku.

Pondělí

Přírodovědný kroužek s paní učitelkou Denisou Korešovou

                                 První lekce od 4.2. 2019               

                Více informací naleznete v podsložce nebo zde.

Malířský kroužek-šikovné ručičky s paní učitelkou Denisou Ryndovou

                                  První lekce od 11.2. 2019

                Více informací naleznete v podsložce nebo zde.

Úterý

–  Tanečky pod vedením lektorky Gabriely Říhové – Kvasničkové

              První lekce II. pololetí začíná 5. 2. 2019

              Více informací naleznete v podsložce nebo zde.

Středa

Povídálek s Rákosníčkem s logopedickou asistentkou Terezou Netíkovou

                První lekce II. pololetí začíná 6. 2. 2019.

                Více informací naleznete v podsložce zde.

Kroužek angličtina pro předškoláky

              Termíny Lekcí:

1. Skupina: 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5.

2. Skupina: 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5.

                 Více informací naleznete v podsložce zde.

Čtvrtek

Sportovky s paní učitelkou Katkou Javůrkovou

                 První lekce II. pololetí začíná 7. 2. 2019.

                 Více informací naleznete v podsložce zde.