Závěrečná akademie

Od školního roku 2015/2016 pořádá již tradičně naše mateřská škola Závěrečnou akademii, jejíž nedílnou součástí je i slavnostní rozloučení s předškoláky.

Dovolte mi, abych Vás nyní provedla všemi akademiemi, které naše školka již uskutečnila.

Závěrečná akademie ve školním roce 2015/2016

V tomto školním roce se poprvé se naše mateřská škola rozhodla uspořádat společnou závěrečnou akci pro rodiče, spojenou se slavnostním vyřazením dětí, odcházejících do školy. Ty nastoupily ve slavnostních „talárech“ s čepičkou absolventa, takže celá akce měla vysoce slavnostní řád. Představily se děti z jednotlivých tříd a kroužků, které v roce probíhaly. Na závěr si všichni zatančili a zazpívali námořnickou píseň a hymnu školky. Akce proběhla na sále restaurace Na hřišti.

Závěrečná akademie ve školním roce 2016/2017

Doslova nabitý sál rodiči, prarodiči a všemi blízkými, kteří patří k dětem ze školky, byl svědkem stále gradujícího vystoupení dětí. Po úvodní hymně školky a písni o červnových učitelkách v podání všech dětí a učitelek, vystoupily děti navštěvující kroužky hry na flétnu a tanečky. Po nich už sál patřil myškám, světluškám, mravenečkům, prostě všem dětem, které pro všechny zahrály, opět spolu s učitelkami, hudební pohádku U broučků na paloučku. Pohádka, která nahradila klasická vystoupení stylu básniček a říkanek, byla vrcholem první části programu akademie. Druhá část měla charakter ryze slavnostní. V ní byly slavnostně vyřazeny ze školky děti, které odchází do prvních tříd základní školy. Děti nastupující v absolventských talárech a čepicích navodily naprosto dojemnou atmosféru, ve které si každý připomněl jejich první dny ve školce. K dětem promluvili ředitelé obou škol Mgr. Tereza Netíková a Mgr. Pavel Jelínek, a pak už děti odcházely s kytičkou, s absolventským diplomem a knížkou vstříc nové etapě svého života. Podle ohlasu návštěvníků mohou učitelky, které s dětmi vše po mnoho dnů secvičovaly, směle tvrdit, že akademie potěšila všechny, kteří se na ni přišli podívat.

Závěrečná akademie ve školním roce 2017/2018

Stalo se již tradicí, že na konci školního roku pořádá naše mateřská škola závěrečnou akademii. Tentokrát jsme zvolili téma cirkus. A tak byl sál na hřišti plný klaunů, sloníků, artistů a artistek, tanečníků a tanečnic, králíků v klobouku, břišních tanečnic, fakíra, koníků, tygrů, opiček, dokonce i siláka a kouzelnice. Plno krásných kostýmů, a hlavně pěkně nacvičených a předvedených vystoupení. Vyvrcholením celé akce bylo rozloučení s předškoláky v černých talárech a čepicích. Smutné loučení, ale zároveň velice krásná slavnostní chvíle, kdy třídní učitelky předávají tubusy s upomínkovým listem, květiny a knihy.

Závěrečná akademie ve školním roce 2018/2019

V letošním školním roce se již tradičně konala závěrečná akademie a rozloučení s předškoláky Mateřské školy Včelička. Akce nesla název „Čtvero ročních období“. V Tišicích v sále restaurace Na hřišti vystupovaly všechny čtyři třídy. Nejmladší třída Motýlků předvedla svým blízkým tanečky a říkanky s pohybem na téma Jaro. Světlušky všem zazpívaly a předvedly námořnický tanec na téma Léto. Berušky se postaraly o tanečky na téma podzim a Včelky měly krásné taneční vystoupení na téma Zima. Sledovat vystoupení napříč věkem bylo pro všechny velkým zážitkem. Na závěr následovalo slavnostní pasování předškoláků na školáky. Děti obdržely šerpu, květinu a knihu na čtení.

Veronika Kovářová, pověřená řízením mateřské školy