ŠVP VČELKY 2018/2019 – Kolínská bouda

Odjezd: 5. Května sraz v mš v 8.00hod

Plánovaný odjezd ze ŠvP: 10. května a příjezd cca 11.00hod

Adresa: Kolínská bouda Pec pod Sněžkou 319, 542 21 Pec pod Sněžkou

Účastnický poplatek činí 2 800 Kč. Platba je rozdělena na dvě splátky. Záloha činí 1 500 Kč, splatnost zálohy je 28. 2. 2019 a doplatek 1 300 Kč do 15. 4. 2019. Zavazuji se, že tyto platby uhradím ve stanoveném termínu na účet mateřské školy.

O příjezdu na ŠvP Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek MŠ.

Stravování bude zajištěno plnou penzí s celodenním pitným režimem, dvěma svačinami. Při organizování výletu bude zajištěna strava formou balíčků včetně nápoje.

V případě zvláštních okolností, zejména při dlouhodobějším onemocnění dítěte, zajistí rodiče jeho okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným termínem společného návratu.

Kontakt:

V případě potřeby, informujte paní ředitelku Veroniku Kovářovou na telefonním čísle 605 190 911, pro případ potřeby uvádíme i kontaktní e-mail: [email protected]

 • během dne nemůžeme odpovídat na dotazy, staráme se o vaše dítka.

Dokumenty – ke stažení na webových stránkách MŠ:   zde

PŘED ODJEZDEM odevzdejte (kterékoli paní učitelce):

 • Písemný souhlas se zařazením dítěte na ŠvP – odevzdejte do 28. 2. 2019
 • Pohledy – žádáme o donesení 4 pohledů paní učitelkám ze Včeliček. Tímto se vyvaruje, že by někdo pohled neobdržel.

Před odjezdem:  – prohlédněte dětem hlavy, děti nesmí trpět pedikulózou (přítomnost živých vší)

 (v případě zjištění přítomnosti vší či hnid nemůže dítě odcestovat na ŠvP)

PŘI ODJEZDU v neděli 5. 5. 2019 odevzdejte:Bezinfekčnost (prohlášení zákonného zástupce) – prohlášení musí být vyplněno a datováno v den odjezdu (5. 5. 2019)

 • Bezinfekčnost + nástupní list dítěte (jeden dokument) – musí být vyplněno a datováno v den odjezdu (5. 5. 2019)
 • Kopii kartičky pojištěnce (není-li na Nástupním listu)
 • Zdravotní průkaz dítěte
 • Léky: k lékům, které dítě užívá, přiložte podrobný popis o jejich užívání, napište též jaké zdravotní potíže či zvláštnosti dítě má (např. spouští se často krev z nosu, křeče při horečce, náměsíčnost, noční pomočování, padá z postele apod.) 
 • Léky odevzdejte zdravotnici
 • Bezinfekčnost + nástupní list dítěte (jeden dokument) – musí být vyplněno a datováno v den odjezdu (5. 5. 2019)
 • Kopii kartičky pojištěnce (není-li na Nástupním listu)
 • Zdravotní průkaz dítěte
 • Léky: k lékům, které dítě užívá, přiložte podrobný popis o jejich užívání, napište též jaké zdravotní potíže či zvláštnosti dítě má (např. spouští se často krev z nosu, křeče při horečce, náměsíčnost, noční pomočování, padá z postele apod.) 
 • Léky odevzdejte zdravotnici

R

Seznam věcí (ke stažení na webových stránkách MŠ) – !vše označit značkou, jménem! (věci dané navíc připsat do seznamu –  seznam je orientační)

 • KUFR viditelně označte jmenovkou, seznam věcí dejte do kufru, přizpůsobte velikost zavazadla věcem, které do něj dáte (myslete na to, že našpiněné oblečení nabyde na objemu a hůře se pak přeplněné zavazadlo zavírá, také zkontrolujte, zda nemá kufr poškozené zavírání. V autobuse je omezený prostor, proto dítě vybavte přiměřeně velkým zavazadlem.
 • Do igelitového sáčku připravte dětem venkovní oblečení na pondělní odpoledne, tzn. triko, tepláky, mikinu, ponožky, slabou čepici nebo kšiltovku a kapesníky, dejte prosím navrch kufru (předem děkujeme – po příjezdu nebudeme mít čas vybalovat věci, hodně nám tím usnadníte práci a čas)
 • jednotlivé druhy oblečení můžete dát do sáčků zvlášť (trika, tepláky, spodní prádlo, ponožky … – je to přehlednější)
 • bílé bavlněné triko, které si budou moci pomalovat
 • jedeme na školu v přírodě, dejte dětem starší oblečení
 • sáček na špinavé prádlo (osvědčil se povlak od polštáře)
 • igelitovou plenu (může být igelitový ubrus)
 • cukrovinky a dobroty s sebou (do kufru) – po příjezdu vybíráme ode všech a pak rozdáváme všem tak, aby nemlsaly před jídlem

BATOH (do autobusu)

Do batohu dejte pláštěnku, dva igelitové sáčky, malou svačinu, pití v uzavíratelné lahvi – ideální je 0,5 l PET lahev – ne pitíčka s brčkem a bačkory, nedávejte dětem do batohu hračku – ta patří do kufru!

 • Nedávejte dětem s sebou:
  • cenné věci (šperky, hodinky, mobil, tablet) – neručíme za ně
  • dětské zbraně (nebezpečí zranění), nože, sirky, zapalovače
  • kapesné

Na výlohy (výlet: jízdé + vstupné, popř. suvenýr, zmrzlina) budeme vybírat hotově 200,- Kč za dítě. Po návratu ze ŠvP budou případné přeplatky vráceny. Prosíme o odevzdání peněz v daných termínech, které se zavčasu dozvíte 😊.

Zdravotnický dohled:

Během celého pobytu, 24 hodin denně je přítomen kvalifikovaný a způsobilý zdravotník, který v první řadě dohlíží na zdravotní stav dětí, přebírá léky od zákonných zástupců, vydává léky, vyhlašuje preventivní opatření, pečuje a nese plnou odpovědnost za nemocné, organizuje výjezd k lékaři, podílí se na sestavování jídelníčku a režimu dne, vede zdravotní deník a další stanovenou dokumentaci.

Lékárnička je vybavena dle Vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Informace

Jako každý rok se obec Tišice podílí na financování školy v přírodě. Příspěvkem 500Kč na dítě. V ceně uvedené v informacích je 500Kč už odečteno.

Výchovný personál – pedagogové z MŠ:

Kovářová Veronika, Blahušová Eliška

Výchovný personál – maminka z MŠ:

Jelínková Zuzana