RADA RODIČŮ = RR

RADA RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLCE VČELIČKA

Vážení rodiče, přátelé a příznivci,

Rada rodičů, která vznikla v srpnu 2018, je dobrovolným neoficiálním sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání dětí v mateřské škole Včelička. Hlavními cíli rady rodičů jsou:

 • podpora aktivit dětí v MŠ;
 • sdružování rodičů dětí při MŠ;
 • vytváření vzájemné důvěry mezi rodiči, sdružením a MŠ;
 • podpora při realizaci námětů nebo problémů vztahujících se k MŠ;
 • vytvoření jednotného komunikačního kanálu o dění v MŠ.

Děkujeme, že nás podporujete!

 

VÝBOR RADY RODIČŮ:

Předsedkyně: Tereza Hyksová

Místopředsedkyně: Táňa Olivová

Kontrolní orgán: Jaroslava Čudová, Jaroslav Ptáčník

Zapisovatelka: Kristína Částková

ZÁSTUPCI  RR  JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:

Motýlci

 • Zástupce: Kateřina Votavová
 • Místozástupce: Vendula Uhrová

Světlušky

 • Zástupce: Tereza Hyksová
 • Místozástupce: Jaroslav Ptáčník

Berušky

 • Zástupce: Jaroslava Čudová
 • Místozástupce: Jana Syrová

Včelky

 • Zástupce: Kristína Částková
 • Místozástupce: Táňa Olivová

KONTAKTY:

Motýlci:              [email protected]

Světlušky:           [email protected]

Berušky:              [email protected]

Včelky:                [email protected]

STANOVY:

Stanovy RR 12112018

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ:

Zápis z jednání SRPŠ dne 7.9.18

Zápis z jednání RR s MŠ dne 11.10.18

Zápis z jednání RR s MŠ dne 17.1.19