Celoškolkové akce

Celoškolkové akce jsou u nás chápány jako tématické dny pro děti v celé mateřské škole. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – proběhne v naší MŠ ve středu 5. 12. 2018

VÁNOČNÍ BESÍDKY

  • Pondělí 10. 12. 2018 – Světlušky
  • Úterý     11. 12. 2018 – Včelky
  • Středa   12. 12. 2018 – Berušky
  • Čtvrtek  13. 12. 2018 – Motýlci

Přesný čas se ještě včas dozvíte.

MASOPUST – v období masopustu se v každé třídě zvlásť bude konat karnevalový průvod masek.

V pátek 15. 2. 2019

VÍTÁNÍ JARA – v pátek 22. 3. 2019

ČARODĚJNICE – úterý 30. 4. 2019

DEN DĚTÍ – pátek 31. 5. 2019

BARÁČNÍCI – termín bude ještě upřesněn

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – termín bude ještě upřesněn

 

Bližší informace ohledně organizace se dozvíte s dostatečným předstihem