Přírodovědný kroužek

VÁŽENÍ RODIČE,

II. pololetí kroužku bude navazovat na první. Opět se děti budou dozvídat zajímavosti z přírody. Budeme zkoumat, dělat různé pokusy a rozvíjet logické myšlení. S dětmi budeme poznávat les a ukážeme si jak se starat o své okolí na vsi. Budeme pracovat s encyklopediemi, učit se o nástrahách v přírodě, pozorovat svět rostlin, zvířat-živou a neživou přírodu. Pracovat na zahrádce, hledat bylinky, poznávat zajímavé druhy rostlin. Sledovat přírodu v různém ročním období, proto doporučuji účastnit se kroužku až do konce školního roku. V případě, že chcete dítě z kroužku na II. pololetí odhlásit, napište prosím e-mail na [email protected] do 27. 1. 2019.

 O svém prostředí se vzděláváme celý život, a tak je důležité děti podporovat v enviromentální výchově. Předávání cenných zkušeností o zákonitostech přírody je velmi důležité. Enviromentální výchova poskytuje dětem specifické kompetence, které směřují k odpovědnému chování.

Místo a čas konání:

– většina lekcí se bude odehrávat venku v přírodě, proto je zapotřebí dbát na vhodné oblečení dle stavu počasí. V případě velmi nepříznivého počasí budeme s dětmi ve třídě Berušky.

Data a čas lekcí, II. pololetí:

  • 4.2., 18.2., 4.3., 18. 3., 1. 4., 15.4., 29.4., 13.5., 27. 5.
    celkem 9 lekcí
  • Od 16:30 – 17:30
  • V termínech nejsou žádné státní svátky.
  • V případě neuskutečnění lekce bude v červnu náhradní termín.
  • Větší absence u dětí (4x a více nepřítomen) bude také zajištěn náhradní termín. Jednalo by se o jednu náhradu s celkovým rozsahem 4 hodin (4x60min.). Předběžný termín náhrady bude sdělen po domluvě s lektorkou.

Co s sebou na kroužek:

  • Vhodné oblečení a obuv.
  • Podepsaný sešit A5 s tvrdými deskami.
  • „Dobrou náladu :-)“

Platba

– Provádí se za každé pololetí ve výši 75,-Kč/lekce.

– Celková cena za II. pololetí činí 675,-Kč.

– Částku prosím převeďte nejpozději do 15.2.2019 na účet: 2300933688/2010, do poznámky uveďte jméno dítěte a název kroužku-přírodovědný.

V případě dotazů napište e-mail: [email protected] nebo mě kontaktujte osobně v mateřské škole.

Těším se na všechny malé přírodovědce,

Mgr. Denisa Korešová