Povídálek s Rákosníčkem

Povídálek s Rákosníčkem

II. POLOLETÍ

Milí rodiče,

i v tomto pololetí nabízím Vašim dětem kroužek, který nese název „Povídálek s Rákosníčkem“.

Jak už samotný název kroužku napovídá, budeme si POVÍDAT, ale také si HRÁT, ZPÍVAT a KRESLIT

Všemi lekcemi bude děti nadále provázet RÁKOSNÍČEK. Stávající děti budou pokračovat v pracovním sešitu, který dostaly na začátku kroužku již v prvním pololetí, stejný sešit obdrží děti nové na první lekci v druhém pololetí. Nově přihlášené děti budou mít tedy k dispozici i kapitoly, kterým jsme se věnovali v prvním pololetí.

Náplň kroužku si můžeme představit jako skládanku různých tematických částí obsahujících konkrétní činnosti a hry, které se vzájemně prolínají a doplňují. Zaměříme se na sluchové hry, dechová cvičení (nádech, výdech, usměrňování výdechového proudu), gymnastiku mluvidel (procvičování hybnosti jazyka, horní i dolní čelisti a rtů), průpravná cvičení ke správné artikulaci (napodobování pohybů mluvidel, motivaci zvuků při navozování hlásek) a rytmizaci slov, říkadel, rozpočítávadel, na hrubou i jemnou motoriku.

Tímto podpoříme přirozený vývoj řeči, včetně výslovnosti.

Hodinová dotace: 1 x týdně 45 minut

Plánovaný čas a místo konání: středa 16.30 – 17.15 hodin, třída Berušky

Počet dětí: 10 – 15 (při vyšším počtu přihlášených dostanou přednost nejstarší děti)

Věk: od 3 let

Cena za kroužek: 80,- Kč/hodina, 17 lekcí – 1 360 Kč + 50 Kč nové děti za pracovní sešit.

Celkem za kroužek pro stávající děti 1 360 Kč

Celkem za kroužek pro nové děti 1410 Kč

Termíny lekcí: 6.2., 13.2., 20.2., 27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 24.4., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6..

Náhradní termíny v případě neuskutečnění se některé z lekcí: 19. 6., 26. 6.

Pokud máte zájem své dítko na kroužek přihlásit, vyplňte přihlašovací formulář dostupný na nástěnkách v šatně každé třídy. Formulář si vyzvednu 25.1.. V případě nepřítomnosti Vašeho dítěte v mateřské škole ho můžete přihlásit prostřednictvím e-mailu [email protected] též do 25.1..

28.1. Vám budou učitelkami rozdány závazné přihlášky, na kterých, mimo jiné, naleznete platební údaje.

V případě neuhrazení kroužku do první lekce (6.2.), neobdrží Vaše dítě pracovní sešit a další lekce se nebude moci zúčastnit.

Lektorka: Mgr. Tereza Netíková, tel. 776 102 613

Absolventka pedagogické fakulty obor Vychovatelství pro speciální zařízení, státní zkouška ze speciální pedagogiky

Absolventka kurzu Logopedický asistent akreditovaný MŠMT