Akce

Každým rokem naši mateřskou školu navštěvují různá DIVADÉLKA, na která se děti velmi těší. Přehled plánovaných divadélek naleznete zde                         


Naší radostí je též organizace akcí tzv. „CELOŠKOLKOVÝCH„. Tyto akce společně prožívají děti ze všech tříd. Probíhají v dopoledních hodinách. Stručný popis těchto akcí naleznete zde


Nedílnou součástí každoročních akcí pořádaných naší mateřskou školou je i ŠKOLA V PŘÍRODĚ. Pro děti je připraven pestrý program, který děti zabaví ve chvílích, kdy zakusí život bez rodičů. Pro případ, že by se přece jen někomu stýskalo, máme připraveny velmi oblíbené kapičky na stýskání :-). Z organizačních i bezpečnostních důvodů jezdíme cca se 30 dětmi. Při výběru zájemců postupujeme vždy podle věku od nejstaršího po nejmladší (přednost tedy mají děti předškolního věku). Bližší informace naleznete zde                                                           


Kromě kroužků je každoročně uskutečňován i KURZ PLAVÁNÍ, kde se některé děti s bazénem setkávají prvně. Počáteční obavy z neznáma se ale často mění v zálibu. Bližší informace naleznete zde 


Naše mateřská škola se snaží získat finanční prostředky pro svůj rozvoj i jinou cestou než jen z rozpočtu obce. Jednou z nich je SBĚR STARÉHO PAPÍRU. V areálu mateřské školy je trvale umístěn velkokapacitní kontejner, kam mohou občané přivážet starý papír v době provozu mateřské školy, tedy v pracovní dny od 6.30 do 16.30 hodin. Výtěžek ze sběru starého papíru bude použit na vybavenost tříd, revitalizaci školní zahrady apod.. Děkujeme všem, kdo se rozhodnou tuto akci podpořit.

Každoročně probíhá také SOUTĚŽ ve sběru starého papíru. Jedná se o jednodenní akci, ve které děti soutěží o zajímavé ceny. Více informací naleznete zde