Projekty

Projekt

MŠ VČELIČKA 63
byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního
asistenta, profesní růst pedagogů pomocí vzdělávání v kurzech
zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou
pregramotnost a polytechnické vzdělávání, projektový den ve škole
a setkávání s rodiči dětí.


EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

plakát ŠABLONY II.