Zápis do MŠ

Zápis na rok  2019/2020 do MŠ

Zápis proběhne 9.května 2019. 

Před zápisem je potřeba stáhnout si, vytisknout a vyplnit níže uvedené dokumenty (evidenční list a žádost o přijetí). Tyto dokumenty je možné si i vyzvednou v mateřské škole v termínech:

11. 3. 2019 od 13.00 – 17.00 hodin

18. 3. 2019 od 13.00 – 17.00 hodin

25. 3. 2019 od 13.00 – 17.00 hodin

Žádost o přijetí vyplňuje zákonný zástupce zcela sám. Evidenční list vyplní zákonný zástupce + pediatrička Vašeho dítěte. Oba dokumenty nezapomeňte podepsat a zkontrolovat. Zákonní zástupci ve stanoveném termínu odevzdají Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání a Evidenční list v ředitelně mateřské škole a to:

11. 4. 2019 od 13.00 – 17.00 hodin

18. 4. 2019 od 13.00 – 16.30 hodin

25. 4. 2019 od 13.00 – 17.00 hodin

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn 3. 6. 2019 na úřední desce obce Tišice, webových stránkách MŠ – www.ms-vcelicka.cz v odkaze Zápis do MŠ 2019/2020 a vstupních dveřích do jednotlivých tříd. Seznam bude zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona).