Světlušky

Modrá třída Světlušky je třída pro 2. nejmladší věkovou kategorii. Tuto třídu navštěvují buď děti, které docházely loňský rok do třídy Motýlků, nebo děti nově přijaté ve věku 3,5 – 4 roky. Naše třída je tomuto věku dětí přizpůsobena, učitelky s dětmi pracují podle vzdělávacího programu určenému tomuto věku.

Počet dětí ve třídě: 25


Učitelky

Daniela Vebrová

Kristýna Daslíková

Kontakt na třídu naleznete ZDE

Individuální konzultační hodiny:

2x do roka (únor, květen 2019)

6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2.

každá středa od 16:30 – 17:30

zápis na konkrétní termín je k dispozici na nástěnkách v mš.