Třídy

 

Provozní doba MŠ od 6:30 do 16:30 hodin
Počet dětí docházejících do MŠ 103
Počet tříd 4
Počty dětí ve třídách Motýlci: 25

Světlušky: 25

Berušky: 27

Včelky: 25

Počet pedagogických zaměstnanců 10 (ředitelka, 8 učitelek, 1 asistentka pedagoga)
Počet provozních zaměstnanců 7 ( vedoucí školní jídelny, 3 kuchařky, školnice, 2 uklízečky)