Dotace

Rok 2017 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. plakát

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.pdf

Rok 2015 Název projektu: „Chceme, aby nám všichni rozuměli.“ (Poskytovatel MŠMT)

Cílem projektu je odstranění vad výslovnosti, zvýšení sebevědomí dítěte, jeho začlenění do kolektivu
a dobrý start v 1. třídě základní školy.

Rok 2015 Název projektu: „ Výměna herních prvků v MŠ Tišice“. (Poskytovatel Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence)

Našim cílem je výměna stávajících kovových herních prvků a zajistit tak vhodné sportovní vyžití v areálu MŠ, které bude splňovat veškeré požadavky na bezpečnost a přirozený rozvoj osobnosti dítěte.

Rok 2015 Název projektu: „Zahrada v přírodním stylu pro malé i velké“. (Poskytovatel SFŽP)

Zájmem MŠ je dostat přírodu do zahrady a děti do přírody.

Rok 2014 Název projektu: „Chceme, abychom si všichni rozuměli a porozuměli“. (Poskytovatel MŠMT)

Cílem projektu je rozvoj komunikačních dovedností, řečové výchovy, kvalitní provádění logopedické péče, komplexní rozvoj osobnosti dítěte a jeho schopnost spolupracovat

Rok 2013 Název projektu: „Venkov domov můj aneb Víš, kde žiješ“? (Poskytovatel SZIF)

Díky získané dotaci jsou dnes v zalesněné části prostoru areálu mateřské školy umístěny dřevěné domky, které slouží k výuce a přímé demonstraci venkovského života.